Antalet dödsolyckor på tvåhjulig motorcykel fortsatte att minska under 2020 jämfört med föregående år samtidigt som nyförsäljningen nått rekordnivåer och motorcyklar i trafik fortsatt att öka. SMC:s målsättning om sänkta olyckstal har uppfyllts. Det finns idag inga siffror rörande allvarligt skadade under 2020. SMC har under 2020 bedrivit mängder av trafiksäkerhetshöjande åtgärder bland svenska...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/SMC-...-Trafikverket/