Att ett förbud mot en viss trafikantgrupp är en lösning som varken myndigheterna och politikerna i Tirol eller medlemsorganisationer och allmänheten ville. Men förbudet mot vissa motorcyklar som inte klara bullerkraven på 95 dBA blev ett faktum under 2020. Problemet med den bestämmelsen är dels att mätmetoderna ifrågasattes men även att standardmotorcyklar som tillverkas och är godkända för...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/MC-k...a-utvardering/