Trafikverket har även i år genomfört en enkätundersökning befolkningens syn på trafiksäkerhet dess viktigaste faktorerna. De viktigaste punkterna enligt undersökning är nykterhet, att inte använda mobilen medan man kör och att använda bilbälte. Dessutom har undersökningen också visat ett vårt resande har påverkats avsevärt på grund av covid-19. Fler har använt sina egna fordon och resandet med...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Trafikverkets-enkat/