MCHK Västerbergslagen bildades under 1970-talet och 1982 gick man med i MCHK Riks. Som mest har klubben haft 180 medlemmar och haft många arrangemang och aktiviteter. Man har till exempel jobbat med TT-jubileéet.* idag är både motorcyklarna och medlemmarna veteraner och man har därför beslutat att lägga ner klubben. I samband med detta beslutade man att de tillgångar som finns kvar på klubbens...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Tack...terbergslagen/