Som alltid har både enskilda riksdagsmän men också partigrupper lämnat in motioner som handlar om olika MC.-frågor. Vanligast är motioner om körkort och trafiksäkerhet.* Motioner om körkort " Modernisera regelverket för uppkörning på motorcykel " , Patrik Jönsson (SD) Motionären vill att regelverket för uppkörning på motorcykel ses över för att inte belasta den som vill ta mc-körkort mer än vad...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Riks...r-i-MC-fragor/