Trafikverket redovisar godkännandegrad utifrån om man bokat prov som privatist eller via trafikskola. Godkännandegraden är betydligt högre för samtliga prov för trafikskoleeleverna. Då det gäller teoriprovet klarar bara drygt hälften provet vid första försöket och 2 858 färre kunskapsprov har gjorts jämfört med förra året. *Det återstår några månader av förarprov på MC hos Trafikverket men...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/3-78...alvaret-2020-/