Under 2019 minskade de allvarliga MC-olyckorna rejält, medan 2020 fått en mörk start. Elva personer har dödats på tvåhjulig MC till och med 31 maj. Varje år går SMC igenom djupstudier av dödsolyckorna med Trafikverket och varje år konstaterar vi att de flesta olyckor i trafiken beror på misstag hos föraren, ett faktum som gäller motorcyklister i lika hög grad som andra trafikanter. Alla...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Sank...h-visa-hansyn/