Så här står det i brevet som skickas. MC och moped är smarta fordon som underlättar vardagslivet och är grunden till många fina upplevelser på fritiden och semestern. Men smarta fordon har särskilda behov. En genomtänkt och anpassad väginfrastruktur kan rädda liv och minska antalet lindrigt och svårt skadade. Små förändringar i infrastrukturen kan ha avgörande betydelse för skaderisken för...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Sake...tor-och-vagar/