SMC beräknar nu att vara klara i början av juni. Går det snabbare är det en bonus! I samband med byte av medlemsregister och ekonomisystem kommer kansliet att hållas stängt under två arbetsdagar. Vi kommer med information om detta när det är aktuellt.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/SMC-byter-affarssystem/