Att få fram en ny standard för MC-kläder har varit nödvändigt eftersom EU antog en ny förordning för personlig skyddsutrustning som började gälla 2018. Vilka krav som ska gälla och tester som ska genomföras för olika nivåer anges i förordningen. MC-utrustning motsvarar nivå 2 i förordningen vilket betyder att all utrustning ska testas och godkännas av ett oberoende testhus innan den får CE-märk...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Ny-s...-skyddsklader/