Larmtjänst är en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall. L armtjänst är ett dotterbolag till Svensk Försäkrings Service AB och en del av Svensk Försäkring i Samverkan. Tidigare brukade SMC sammanställa stöldstatistik men Larmtjänst är experterna på denna...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/MC--...derna-minskar/