På den inledande sidan i verksamhetsberättelsen finns en sammanfattning av året som gått. SMC kan se tillbaka på ännu ett innehållsrikt år. Vi har tappat medlemmar som vid årets slut var 64 399 stycken. Samtidigt har ungdomsmedlemmarna ökat med 26 procent. Ekonomin är fortsatt god tack vare höga medlemstal och avgiftshöjning.Samarbetet med Svedea gav SMC nästan 700 000 kronor till verksamheten....

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Vad-...MC-under-2019/