TIll Ezzos minnesfond där instruktörerna har avstått en del av sina arvoden har man samlat in 12 650 kronor. TIll Skadefonden där instruktörerna har avstått en del av sina arvoden har man samlat in 4070 kronor. Till Skadefonden där SMC Uppsala har avsatt 10 kronor per delatagare på KNIX-kurser på Rörken under 2019 har man samlat in 8920 kronor. * Stort tack till alla instruktörer och deltagare!...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Bidr...l-SMCs-fonder/