De sista körproven för motorcykel är genomförda och SMC har studerat Trafikverkets statistik för körkortstagare för perioden januari-november. Den visar att antalet körkortstagare ökat med 474 personer jämfört med 2018. Samtliga A-klasser har ökat. Fler tjejer För första gången på 15 år har både antalet och andelen tjejer som tar körkort ökat. 1191 tjejer tog en A-behörighet 2019 vilket...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/9722...tstagare-2019/