SMC följer olycksutvecklingen på tvåhjulig MC noga. Det är dödsolyckorna som ligger till grund för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Den stora skillnaden mellan 2018-2019 är svår att förklara. Det finns många faktorer som bidrar till utvecklingen, vädret har sannolikt haft stor betydelse. SMC:s trafiksäkerhetsarbete är en viktig del liksom säkrare fordon, äldre förare samt att betydligt färre...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Posi...ckling-for-MC/