Christer Ring körde MC 26 augusti isödra Dalarna. I korsningen från väg 751 mot 790 kom han i 50 km/h, bromsade ner till 25-30 och svängde höger. Där gick han omkull direkt och fick motorcykeln över fot och ben. Det visar sej att hela korsningen och vägen in till 790 var full med lösgrus. Cirka 20 meter in på väg 790 satt en varningsskylt som varnar för stenskott men det fanns ingen som helst...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Entr...-efter-olycka/