Friktion är oerhört viktigt för alla trafikanter som kör på två hjul. Grus, blödande asfalt, stenar, lera, olja- och dieselspill och liknande kan leda till att motorcyklister och mopedister tappar kontrollen över sina fordon och kör omkull. Efter flera uppmärksammade olyckor på hal och blödande beläggning tog Trafikverket fram en Handlingsplan för sommarhalka i juni 2014. Den gäller fortfarande...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Fort...r-och-tillbud/