Ansök om Meritum Har du deltagit i minst fem FIM-Rallyn kan du både som förare och passagerare ansöka om Meritum. Du har möjlighet att ansöka om nytt meritum efter var femte rally du deltagit i. Fyll i blanketten och skicka till SMC Kansli.Vi behöver din blenkett senast den 15 augusti för att du ska hinna få ditt meritum till nästa år. Blankett för Meritumansökning Din ansökan sänder du till:...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Ansok-om-FIM-Meritum/