Har du en VFR som står och skräpar, hör av dig!
Förslagsvis hyfsat nära Stockholms län.

/Mats