Jag skulle vilja att SMC arbetade för att förbjuda lagning av asfalt med oljegrus som är en direkt livsfara för motorcyklister.
Talar av egen erfarenhet när jag nu I helgen körde mellan trensum_Åryd I Karlshamns kommun.
Jag kom I en kurva I 70km där det var lagat med detta grus och höll på att köra vägen.
Det fanns ej några varningsskyltar uppsatta för slirig väg.: