Du som kört Slingerbulten har kanske redan märkt av att hastigheten sänkts. Med start i september kommer övriga åtgärder att genomföras. Under den tiden kommer självklart framkomligheten att påverkas. Förändringarna handlar i korthet om: - Förstärkta stödremsor med fokus på ytterkurvor, och utökad asfaltering på anslutande vägar för att minska risk för grus på vägbanan. - Ny...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Atga...Slingerbulten/