Aspiranterna som kom visade att de var duktiga på alla moment i den certifierade utbildningen som nu är grunden i alla SMC´s utbildningar. Det kördes i körgård, tränades på kurvteknik, bromsningar övningar utfördes och en skvätt grus-åka jobbade vi med under en intensiv helg. Aspiranterna förvandlades till certifierade instruktörer då de växte och visade goda kunskaper som många SMC kursdeltaga...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/SMC-...-instruktorer/