Varje år arrangeras SMC:s årsmöte på olika platser i landet för att göra det möjligt för medlemmarna att delta - oavsett var man bor. I år hölls årsmötet i vackra Tällberg, Dalarna. SMC:s styrelse presenterade under årsmötet en omfattande verksamhetsberättelse som visar bredden på SMC:s verksamhet. Den ekonomiska redovisningen innehöll ett överskott på drygt fem miljoner som främst beror på att...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/SMCs...smote-ar-over/