Läs mer: https://www.svmc.se/Distrikt/vastrag...filer-skickad/