Hej!
I senaste MC-folket finns en hel del läsvärd info om olyckor med MC. Jag är nog benägen att hålla med myndigheterna om att utbildning inte hjälper för den andel som sker med förare utan giltigt körkort - detta är ju en kategori som är svår att nå...

Men det jag undrar över är varför det aldrig sker olyckor med mopeder - där jag bor vid en 50 km/h-gata med rekommenderad maxhastighet 30, ser jag under den varmare delen av året inte så sällan mopedförare som på sina kanske trimmade moppar kör på bakhjulet hela gatan upp o ner. Eftersom det inte finns nummerskyltar på mopparna så skulle dessa alltså inte gå fortare än 25-30 km/h.
Jag anser att detta körsätt på vanliga stadsgator ökar risken för olyckor, men märkligt nog har jag aldrig läst om någon sådan olycka.

Är det så att en olycka med med en trimmad moppe räknas in i MC-statistiken (vilket ju borde vara logiskt då den trimmade moppen ur lagens synvinkel är en MC och som dessutom sannolikt framförs av en utan rätt körkort) eller kan det vara så att dessa trimmade fordon med sina mycket skickliga förare är säkrare än de som kör med båda hjulen på marken med sina legala och helt otrimmade moppar?


Någon som vet? Undrar Ingvar