SMC School har utvecklats enormt under de 45 år SMC bedrivit fortbildning för motorcyklister.*SMC School arrangerar varje år omkring 300 kurser med 15 000 deltagarplatser. Det handlar om allt från broms- och manöver på parkeringsplatser, kurvteknik på gokartbanor och storbanor samt gruskörning. SMC School har under årens lopp utbildat och fortbildat egna instruktörer och resurspersoner, utveckl...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/SMC-School-2019/