Igår fick jag av en händelse veta att Trafikverket för flera månader sedan skickat ut förslag på nya krav och råd för vägar och gators utformning. Trots att SMC påtalat behovet av att inkludera MC och moped under 20 år, trots att vi samverkat i dessa frågor under många år, trots att vi påtalat behov av att ändra reglerna gång efter gång hade vi exkluderats från sändlistan!
Nu fick jag remisserna. det är tre dokument som gäller väg.
Krav VGU
VGU Begrepp och grundvärden
Råd VGU
Du hittar dem på denna sida:
https://www.trafikverket.se/tjanster...banutformning/

Är detta något du vill läsa och lämna synpunkter på är du som alltid välkommen att skicka till mig: maria.nordqvist@svmc.se