SMC Travel AB har hela 26 resor i programmet vilket gör oss till Sveriges största arrangör av MC-resor. Resorna kan enbart bokas av våra medlemmar. I år kan vi erbjuda både nyheter och favoriter i reprlis. Tyvärr har vi höjt priserna på ett antal resor. Det beror dels på ökade kostnader för biltåg, färjor och att hyra av MC. Dessutom är valutakurserna för svenska kronan inte till vår fördel...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Idag...or-SMC-Travel/