SMC har under många år påtalat behovet av säkrare räcken för motorcyklister.* I Sverige sätts mängder av räcken upp, både i mitten av vägen för att minska kollisioner men också vid vägens sida för att skapa säkra sidoområden. De vanligaste räckena i Sverige är w-balk och vajerräcken. Dessa räcken är den sämsta räckena att krocka med på grund av deras utformning med oskyddade stolpar och...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Hog-r...ck-med-w-balk/