Regeringen föreslår att lagen (2001:558) om vägtrafikregister upphävs och ersätts av två nya lagar, en vägtrafikdatalag och en lag om fordons registrering och brukande. Vidare föreslås följdändringar i ett antal lagar. Remissen har kommit i min brevlåda men är för stor för att kunna laddas upp här.
Vill du ta del av den och komma med synpunkter? Maila mig, maria.nordqvist@svmc.se så kommer den i din mailbox. Önskar eventuella synpunkter senast 1 april!