Noterar att SMC-resor med Kiel-båten sker i två-bäddshytt.
Vi har när vi åkt med denna båt alltid bokat tre-bäddshytt.
Ett bra alternativ då man kan använda den ej använda överslafen till förvaring av hjälmar mm.
Prisskillnaden är försumbar men komforten uppenbar!
Har man uppnått vuxen ålder så är överslaf inget vidare