Svedea vill bidra till MC-branschens utveckling och har därför instiftat kvalitetsutmärkelserna Årets MC-verkstad samt Årets MC-butik. Gemensamt för båda utmärkelserna är att det är MC-ägarnas åsikter som ligger till grund för resultatet. Över 2000 MC-ägare har tyckt till om sin reparation och sitt MC-köp i en webbenkät med frågor om verkstädernas och butikernas bemötande, service och kvalitet....

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Svede...s-MC-handlare/