Över 70 procent av Europas befolkning lever i en tätort och siffran väntas stiga till över 80 procent. Det leder till ökad trängsel, sämre luft, parkeringsproblem och försämrad livskvalité. Många har behov av att färdas i ett eget fordon till och från arbetet. Ett sätt att minska köerna är att stimulera och uppmuntra användningen avtvåhjulingar, det vill säga motorcykel, moped och cykel iställe...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/MC-vi...ster-i-Europa/