SMC:s fonder har skapats genom bidrag av enskilda medlemmar, genom insamlingar av klubbar och länsorganisationer och genom beslut om att skänka en krona per medlem vid SMC:s årsmöten. SMC ser fram emot ansökningar till fonderna!* Skadefonden skapades 1993 och här kan den som varit med om en MC-olycka söka bidrag till sådant som försäkringsbolag, Försäkringskassa och andra inte bidrar till.*...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/SMC-b...fran-fonderna/