SMC:s fonder är uppbyggda genom donationer från medlemmar, klubbar och årsmötet. Läs mer om fonderna: Skadefonden Rättsfonden Ezzos Minnesfond

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Tack-MC-Ganget-Kalmar/