Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Organisationen/Valberedningen_/