Under helgen 25 -27 augusti träffades 38 instruktörsaspiranter ute på Hässlö trafikövningsplats i Västerås för att genomföra slutprov för att bli grundinstruktör i SMC, så kallade GI-examination. Aspiranterna kom från flera olika distrikt i landet och flera av dem anlände redan på torsdagen. De började med att genomföra en säkerhetskontroll på hojen, detta för att se så att den motorcykel som...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Nya-SMC-instruktorer/