Trafikverket uttalar idag att antalet trafikanter som dör i trafiken minskat kraftigt de senaste 30 åren, men att trenden nu brutits. Som lösning på detta vill man ha fler mitträcken och sänkt hastighet på det regionala vägnätet . SMC håller inte med. Eftersom de mitträcken som används i Sverige är livsfarliga för oskyddade trafikanter så befarar vi en ökning av dödsolyckor om fler räcken...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Olyck...erhetsarbetet/