Norge har ett helt annat avgifts- och skattesystem jämfört med Sverige då det gäller fordon. Norge har punktskatter och försäljningsskatter som inte finns i Sverige vilket är förklaringen till att fordon är betydligt dyrare i Norge. Från och med 1 juli inför norska regerigen en koldioxidbaserad del i beräkningen av engångsavgiften som ska betalas då man köper en ny MC. Det betyder en dramatisk...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Hoga-...ska-MC-kopare/