Så här skriver SMC i remissvaret:* Felaktiga slutsatser i promemorian SMC påtalade i tidigare svar att utredningen bör kompletteras med en motsvarande supermiljöbonus för MC-ägare som väljer att köpa motorcyklar som är helt fossilfria. Syftet med kommittédirektivet är att beakta långsiktig planering mot en fossilfri fordonsflotta. Det har Finansdepartementet missförstått totalt och säger att SM...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/SMC-s...-fordonsskatt/