Till årsmötet har inte mindre än fem motioner inkommit. Från styrelsen finns flera förslag att fatta beslut om, bland annat ett förslag om höjning av medlemsavgift. Hela årsmötesluntan med dagordning, verksamhetsberättelse, motioner och förslag finns att läsa här. (Obs sidnumreringen är fel. Snyggare layoutad version delas ut på mötet och laddas upp här senare.) Många har kanske tagit del av...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Arsmo...r-och-forslag/