Några av våra ledamöter har på grund av flytt och andra personliga skäl varit tvungna av avsäga sig sina uppdrag och vi behöver nu fylla vakanserna i styrelsen med nya eldsjälar. Därför kallar vi till extra årsmöte, tisdagen den 18 april, kl. 18.00, på Gröndals Motorstadion.

Du som är medlem är välkommen att vara med och rösta fram våra nya "kollegor" i styrelsen. Är du själv nyfiken på en roll som suppleant eller ledamot, kontakta vår valberedning på valberedning(snabela)smcsodermanland.se

Vi planerar ett kort möte då syftet endast är att göra de fyllnadsval som är nödvändiga. Övriga stadgeenliga årsmötesfrågor tas inte upp vid detta möte.

Du hittar dagordning och information via den här länken.