Hälsning från VTI!
Med 30 deltagande organisationer från elva olika länder är EU-projektet ADAS&ME det största projekt som VTI hittills har koordinerat. Projektet som handlar om automatiserade förarstödssystem och självkörande bilar söker nu körkortsinnehavare för att delta i en webbenkät.
Projektet kommer att utveckla avancerade system för förarstöd, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), som konsekvent och smidigt övervakar förarens tillstånd och ger ett aktivt stöd till förarens om dennes tillstånd försämras.
I projektet kommer forskarna att utforma scenarier som gäller användning av system för alla fordonstyper: konventionell och elektrisk bil, lastbil, buss och motorcykel. Angreppssättet baseras på en kombination av förartillstånd, trafikmiljö och anpassningsbara strategier för gränssnittet människa-maskin (HMI).
– Systemen ska hjälpa föraren med automatisering när det behövs. Genom mjuka övergångar mellan automatisk och manuell körning uppnår vi ökad säkerhet, acceptans och förtroende för systemet, säger Anna Anund, projektledare och forskare på VTI.

Olika förare sökes till webbenkät

I projektet pågår just nu en enkätstudie om automatisering och självkörande bilar. Alla som har körkort kan delta i studien genom att svar på frågor i en webbaserad enkät.
– Vi är intresserade av din åsikt om automatiserade funktioner som kan stödja föraren. Ditt deltagande i undersökningen kommer att ge oss förares prioriteringar när det gäller införandet av automatiserade funktioner i olika typer av fordon, exempelvis personbil, lastbil, buss, motorcykel.
Frågeformuläret tar cirka 15 minuter att fylla i. Inga personuppgifter samlas in, lagras eller analyseras.
Enkät: https://www.soscisurvey.de/adasandme_end_users/