Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur bilar, lätta lastbilar och lätta bussar ska kunna inkluderas och omfattas av miljözoner. I slutet av 2016 lämnade myndigheten sitt förslag till Näringsdepartementet. Man föreslår att det ska finnas tre miljözoner och att kommunerna ska vara den part som beslutar om zonerna och undantag. De nuvarande miljözonsbestämmelserna för...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Forsl...ya-miljozoner/