De sista körproven för motorcykel är genomförda och Trafikverket presenterar statistik för körkortstagare för perioden januari-november. Den visar att antalet körkortstagare minskat med 191 personer jämfört med föregående år. Minskningen rör alla tre körkortsklasser, A1, A2 och A. Både antalet och andelen tjejer som tar körkort fortsätter att minska och är nu nere på 13,4 procent av alla...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Nagot...tstagare-2016/