Även om enkäten är på engelska hoppas forskarna på svar även från Sverige.* Läs mer om studien här.* Länk till enkäten.*

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Har-d...en-MC-med-ABS/