Etappmålen i dagens Nollvison för att minska antalet dödade och svårt skadade på tvåhjulig motorcykel nås inte med de traditionella trafiksäkerhetsåtgärder som görs i Sverige. Det krävs krafttag mot extremt beteende i trafiken. Riktade satsningar på körkortsinnehav, nykterhet och lagliga fordon samt en säkrare trafikmiljö för alla, inte enbart bilister, skulle minska antalet MC-olyckor kraftigt...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/SMC-i...ndsseminariet/