Maria Nordqvist, SMC, Göran Fredriksson SVBRF och Jan Wenäll skrev litteraturstudien "Definition av ett säkert räcke för motorcyklister" 2015. En workshop hölls under 2015 där forskare från Tyskland och USA bjöds in för att berätta om hur räcken kan bli säkrare för dem som kör MC. Alla tänkbara intressenter i Sverige bjöds in till workshopen. Rapporten översattes till engelska och den har väckt...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/SMC-t...Z-konferensen/