Det byggs mängder av cirkulationsplatser runt om i Sverige för att öka säkerheten. Men tyvärr väljer också kommuner att montera stora och vassa installationer mitt i rondellen. Placeringarna stämmer inte alls överens med de regler som gäller för utformning av gator och vägar. För SMC är detta en viktig fråga eftersom forskning visar att motorcyklister är överrepresenterade i olyckor i...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Rondellhastarna-borta/