SMC har ett gott samarbete med SVBRF som är en organisation för räckestillverkare och andra i branschen. SVBRF:s mål är att främja trafiksäkerheten i Sverige genom att sprida kunskap om gällande krav för räckesprodukter. samt att kraven efterlevs vilket skapar klara och lika spelregler för alla företag, i hela landet.* SVBRF ger ut ett nyhetsbrev ett antal gånger per år. I det senaste...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Gamla...aste-bytas-ut/